ochranaovzdusia_310x231.jpg

Ochrany ovzdušia 2014

MM Team s.r.o. sa podieľa na organizovaní konferencie o ochrane ovzdušia, ktorá sa uskutoční 24.-26. novembra vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese

Témy konferencie:

1. Poznatky a skúsenosti z uplatňovania nových právnych predpisov v ochrane ovzdušia

2. Ochrana kvality ovzdušia a klímy

3. Výrobné a energetické technológie na báze biomasy a ochrana ovzdušia

4. Nové technické a technologické zariadenia na ochranu čistoty a kvality ovzdušia

5. Meranie technologických emisií a požiadavky na kvalitu ovzdušia

6. Emisie zo spaľovania motorových palív a mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia

7. Imisný monitoring a modelovanie znečistenia ovzdušia

8. Znečisťujúce látky zo zhodnocovania odpadov

 

Viac informácií nájdete na: http://www.kongres-studio.sk/inpage/ochrana-ovzdusia-2014